ZADZWOŃ: 566 472 601
>

Nie tylko kwiatki na Dzień Matki

2017-06-26

Historia z życia naszej Klientki.


W tym roku z okazji Dnia Matki zaprosiłam moją mamę do jej ulubionej restauracji. Dzień piękny, słoneczny… Płaszcze poszły w odstawkę, a właściwie na wieszak. Humory dopisywały, jedzonko jak zawsze pyszne. Nagle słyszmy dźwięk roztrzaskującego się naczynia i chlust posiłku, który w większości spoczął na wyżej wspomnianym płaszczu mojej mamy. Obsługa sprawnie zabrała płaszcz w celu usunięcia plam. Niestety bezskutecznie. Plam nie udało się również usunąć w pralni chemicznej.

Kto zapłaci za płaszcz mojej mamy?

W tym przypadku prawa klienta normuje kodeks cywilny. Zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu cywilnego naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Zgodnie z § 2 tego artykułu jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela restauratora.
Dlaczego ubezpieczyciel wypłacił mamie odszkodowanie potrącone o kwotę 300 zł?

-Franszyza redukcyjna wynosi 200 zł, a wysokość szkody 1.000 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 800 zł.
-Franszyza redukcyjna wynosi 200 zł, a wysokość szkody 150 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

W decyzji o wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel poinformował poszkodowaną o pomniejszeniu wypłaty odszkodowania o franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł. franszyzę redukcyjną w kwocie ustalonej w umowie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna to kwota lub procent wartości szkody do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. W tym przypadku była to kwota 300 zł. W takiej sytuacji o różnicę w wartości poniesionych strat możemy się zwrócić bezpośrednio do sprawcy szkody.


Wróć

Artykuły i newsy

Zapraszamy do zapoznania się aktualnościami dotyczącymi branży ubezpieczeniowej
ZADZWOŃ
566 472 601
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ
Biuro w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Szosa Lubicka 11
Tel. 56 645 89 70
Tel. 56 645 89 71
Tel. 56 645 89 73
mail: torun@pbu.pl
Godziny otwarcia:
PN-PT od 9:00 - 17:00
Biuro w Toruniu
87-100 Toruń
Orląt Lwowskich 9-11
(skrzyżowanie Ugory i Polna)
Tel. 56 644 90 00
Tel. 56 644 90 01
mail: torun@pbu.pl
Godziny otwarcia:
PN-PT od 10:00 - 18:00
Biuro we Włocławku
87-800 Włocławek
Plac Wolności 15
Tel. 54 232 27 04
Tel. 54 232 27 05
mail: wloclawek@pbu.pl
Godziny otwarcia:
PN-PT od 9:00 - 17:00
Biuro w Gdańsku
80-463 Gdańsk
ul. Żwirki i Wigury 4/9
Tel. 721 217 372
mail: gdansk@pbu.pl
Godziny otwarcia:
PN-PT od 10:00 - 18:00
Biuro w Gdyni
Szanowni Państwo
informujemy, że biuro jest nieczynne. Obsługę polis zapewnia biuro w Gdańsku.
Tel. 721 217 372
mail: gdansk@pbu.pl
Godziny otwarcia:
PN-PT od 10:00 - 18.00
Biuro w Łysomicach
87-148 Łysomice
ul. Sadowa 2A
Tel. 56 644 90 05
Tel. 722 020 905
mail: lysomice@pbu.pl
Godziny otwarcia:
PN-PT od 9:00 - 17:00